HYBRID TECHNOLOGY

Hibridna tehnologija kombinuje lampu na ulazu do samog izlaza, a na izlazu su brzi bipolarni tranzistori. Veze audio signala su najkraće moguće sa direktnim spregama (na putu signala nema sprežih kondenzatora ni trafoa). Povratne sprege su slabe i lokalne, to je dobitna kombinacija za vrhunski zvuk!

 

_SAM2131

_SAM0381