DSLR 2X6

Dslr 2X6 je “DIGITAL SYSTEM LOUDSPEAKER REPRODUCTION” koji je ustvari digitalna vrhunska skretnica za aktivne zvučnike. Rade se sistemi sa 6 i 12 kanala, zavisi od potreba. Svi parametri se kompjuterski podešavaju, te postavke se memorišu i uređaj je spreman.

_SAM2147

_SAM2144

 

_SAM2152